Hotarari ale Consiliului Local

HCL13.2018 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala la nivelul comunei Cornesti

HCL12.2018 – Hotarare privind initierea procedurii de inchiriere a unor suprafete de pasune ce apartin domeniului public al comunei Cornesti

HCL11.2018 – Hotarare privind achizitionarea unor servicii juridice in anul 2018

HCL10.2018 – Hotarare privind dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public al comunei Cornesti

HCL09.2018 – Hotarare privind luarea la cunostinta si insisirea masuratorilor cadastrale pentru bunuri din inventarul bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Cornesti,judetul Dambovita

HCL08.2018 – Hotarare privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale individuale pe anul 2017 a secretarului comunei Cornesti,judetul Dambovita

HCL07.2018 – Hotarare privind aprobarea PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL pentru anul 2018

HCL06.2018 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Revizuire si continuare lucrari la scoala cu cls.I-IV Ibrianu,comuna Cornesti,judetul Dambovita

HCL05.2018 –  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul Construire si dotare dispensar in comuna Cornesti,judetul Dambovita

HCL04.2018  – Hotarare pentru completarea art.1 al hotararii nr.2 privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2017

HCL03.2018  – Hotarare privind acoperirea din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017

HCL02.2018 – Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2017

HCL01.2018  – Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta